Enflasyon Düzeltmesi

Atc Universe, kazançlarını bilanço esasına göre tespit eden gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, Vergi Usul Kanununun Mükerrer 298/A maddesi kapsamında, 31.12.2023 ve takip eden tarihlerde, mali tablolarında yapmak zorunda oldukları "Enflasyon Düzeltmesi" konusunda sektöre önderlik eder, hap bilgiler paylaşır, yol gösterir, eğitimler düzenler, yazılımlar üretir, danışmanlık yapar.


Genel anlamda enflasyon düzeltmesi, paranın satın alma gücündeki değişmeler nedeniyle gerçek durumu ifade edemeyen mali tabloların, gerçek durumu ifade eder hale gelmelerini sağlamak üzere düzeltme işlemine tabi tutulmasıdır.


Mükellefler, fiyat endeksindeki artışın, içinde bulunulan dönem dahil son üç hesap döneminde %100'den ve içinde bulunulan hesap döneminde %10'dan fazla olması halinde malî tablolarını (bilanço) enflasyon düzeltmesine tâbi tutarlar (VUK Mükerrer Madde 298/A-1). Aralık 2021 ayı itibarıyla yurt içi üretici fiyat endeksi son üç hesap döneminde %141,7 ve içinde bulunan hesap döneminde %79,89 oranında artmıştır. Buna göre 31.12.2021 tarihli bilançolar için enflasyon düzeltmesi şartları oluşmuştur. Ancak, Vergi Usul Kanununa eklenen Geçici 33. Madde ile enflasyon düzeltmesi 31.12.2023 tarihine ertelenmiştir. Buna göre 31.12.2023 tarihli bilanço enflasyon düzeltmesine tabi tutulacaktır. Takip eden üç aylık periyodlarla (her geçici vergi döneminde ve yıllık beyannamede) bu işlem tekrarlanacaktır.


Uzun bir aradan sonra, 31.12.2023 tarihli mali tablolar üzerinde yapılacak enflasyon düzeltmesi, ilk defa yapılacak olması ve kendi içinde fırsatlar barındırması sebebiyle uzmanlık ve tecrübe gerektiren bir süreçtir. Takip eden her üç ayda bir enflasyon düzeltmesi yapılacağından, geleceğe yönelik, takip eden dönemlerdeki vergisel avantajları, önceden 31.12.2023 tarihli bilançoda enflasyon düzeltmesi yaparken planlamanız gerekir.


Enflasyon düzeltmesi konusunda 20 yıllık tecrübeye sahibiz, 2004 yılından bu yana ürettiğimiz bilgisayar programları teknoloji ve Yİ-ÜFE karşısında güncellenerek, halen kullanılmaya devam etmektedir. Enflasyon düzeltmesi süreciniizi yönetebilir veya yapılmış olan enflasyon düzeltmenizi kontrol edebiliriz.