Atc Tools

Bünyesinde barındırdığı 40 civarında alt modül ile denetim, vergi ve danışmanlık alanında çalışmalar yapan kişilere yardımcı araçlar sağlar. Mevzuat hatırlatma, hesap makineleri, listeler, muhasebe yöntemleri vb.

Yeniden Değerleme

Bu uygulama; Vergi Usul Kanunu’nun Geçici 31, Geçici 32. Maddesi uyarınca tek seferlik ve Mükerrer 298/Ç Madde hükmü uyarınca sürekli yeniden değerleme için geliştirilmiştir.

Enflasyon Düzeltmesi

Bu program; enflasyon düzeltmesi yapmak isteyen veya başka programlar ile yapılan hesaplamaları kontrol etmek isteyen meslek mensupları ile bu hesaplamaları denetleyen denetim elemanlarına yönelik olarak üretilmiştir.

e-Defter Denetimleri

E-Defter kullanan ve günlük 15.000 alış ve 15.000 satış faturasından aşağı işlem hacmi olan bir başka ifade ile yıllık yevmiye kayıt sayısı 12 milyon ve aşağısında olan firmaların denetimi için üretilmektedir.

Mali Tablo Analizleri

Bilanço ve gelir tabloları üzerinde analitik inceleme prosedürlerini yürütürken bilgisayar teknolojisinden yararlanan bu program hızlıca dikey analiz, yatay analiz ve oran (rasyo) analizleri yaparak bunları ekran üzerinde gösterir ve Word belgesi olarak da raporlarını üretir.

Tekdüzen Hesap Planı

Bu uygulamayla; tekdüzen hesap planı ve açıklamaları, muhasebenin temel kavramları, muhasebe politikalarının açıklanması, mali tabloların çeşitleri, ilkeleri, biçimsel yapıları, düzenleme kuralları, dipnotları vb. konularında Hazine ve Maliye Bakanlığınca yapılan ve çeşitli dokümanlarda yer alan bilgiler tek bir programda toplanmıştır.

Kur Korumalı Mevduat

İki adet "Kur Korumalı Mevduat" modülümüz vardır. Bunlardan biri 25/2/2022 tarihine kadar diğeri 25/2/2022 tarihinden sonra yapılan kur korumalı TL mevduat dönüşümlerinde, vergi istisnalarını hesaplamada kullanılmak üzere üretilmişlerdir.

Adatlandırma Sihirbazı

Bu sihirbaz, adatlandırma işlemlerinde meslek mensuplarına yardımcı olmak ve geçmişten günümüze, denetim ve analiz çalışmalarında kullanılmak üzere geliştirilmiştir. VDK Danışma Komisyonu Kararına uygundur.

TCMB Döviz Kurları

Bu program, döviz bazında işlemleri Türk Lirasına çevirme ihtiyacı duyan meslek mensuplarına yardımcı olmak ve geçmişten günümüze, denetim ve analiz çalışmalarında kullanılmak üzere geliştirilmiştir.

Benford Analizi

Benford Kanununa göre rakamların kullanım sıklıklarının doğal bir dağılımı vardır. Bu analiz, verilerdeki rakam dağılımlarının Benford Kanununa uygun olup olmadığını bir başka ifade ile sayıların manipüle edilip edilmediğine bakmak için yapılır.

Enflasyon Düzeltmesi Hesaplamaları

Bu program enflasyon düzeltmesi işlemlerinde kullanılmak üzere üretilen bir hesap makinesidir. Yapılan düzeltme işlemlerinin ikinci bir yöntemle kontrol edilip gözden geçirilmesini sağlar.

Amortisman Hesaplama

Bu program, Vergi Usul Kanunu uyarınca yapılacak amortisman hesaplamalarında kullanılmak üzere üretilen bir hesap makinesidir.