Bağımsız Denetim

Atc Universe, kamu gözetimi kurumu ve sermaye piyasası kurulu başta olmak üzere yasal yükümlülük altında olunan tüm idarelerin talep ettiği; bağımsız denetim hizmetleri, kurumsal raporlama hizmetleri, UFRS/TFRS raporlamalarını yapar.


Bağımsız denetim, bir işletmenin finansal tablolarının ve diğer finansal bilgilerinin, finansal raporlama standartlarına uygunluğu ve doğruluğu hususunda, gerekli bağımsız denetim teknikleri uygulanarak denetlenmesi ve değerlendirilerek bir rapora bağlanmasıdır.


Bir ekonomide işletmelerin ortakları, yatırımcılar, borç verenler, reyting kuruluşları, mali analist ve danışmanlar, çalışanlar, yöneticiler, müşteriler, tedarikçiler ve kamu kuruluşları, çıkar gruplarını (paydaşları) oluştururlar.


Paydaşlar, işletmelerin; finansal gücünü, performansını ve istikrarını, borçları ödeyebilme gücünü, para akışını, risklerini ve belirsizliklerini, şartlara uyum sağlama yeteneğini, yasal mevzuatla uyum içinde olup olmadığını, yönetiminin kalitesini değerlendirmek suretiyle geleceğe yönelik tahminler yapmak için doğru bilgilenmek isterler.


Paydaşların değerlendirmelerinin doğru olabilmesi ise tarafsız ve bağımsız bir denetime bağlıdır.