İndirimli Kurumlar Vergisi

İndirimli kurumlar vergisi uygulaması Kurumlar Vergisi Kanununun 32/A maddesiyle düzenlenmiştir. Uygulamadan aynı zamanda gelir vergisi mükellefleri de yararlanır. Müessese, yatırım harcamaları üzerinden yatırıma katkı tutarı hesaplanması ve yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar beyan edilen kazancın indirimli oranla vergilendirilmesi esasına dayanmaktadır.

Genel Eğitim Bilgileri

Bu aşamada eğitim organizesi yapılmayacaktır. Bununla birlikte mesleki dayanışma grubumuza katılabilirsiniz. Tahmin ediliyoruz ki grubumuzda konuya hakim üyelerin katkılarıyla eğitim ihtiyacı da sizin özel sorularınıza verilecek cevaplarla giderilmiş olacaktır.

Grubumuza katılmak için buraya tıklayınız.

Eğitim Materyalleri

Konuya ilişkin eğitim materyallarine burada peyderpey yer verilecektir. Hazır olanlar için aşağıdaki bağlantılara tıklayınız.

Sunumlar
Özellikli Durumlar

Sirkülerlerimiz

2024-17.pdf | Tek yatırımın tamamlandığı son dönem için kullanılamamış katkının bir kısmının vadesi gelmiş vergi borçlarından terkini (#9) örneklenmektedir.
2024-16.pdf | Tek yatırımın kısmi işletme döneminde, hem kendi kazancı hem de diğer faaliyet kazançlarında tüketilmiş IKV matrahlı örnek (#8) verilmektedir.
2024-15.pdf | Tek yatırımın kısmi işletme döneminde, kendi kazancı yanında tüketilmiş IKV matrahlı diğer faaliyet kazançlarına bir örnek (#7) verilmektedir.
2024-14.pdf | Tek yatırımın kısmi işletme döneminde, tüketilmiş IKV matrahlı kendi kazancı yanında diğer faaliyet kazançlarına bir örnek (#6) verilmektedir.
2024-13.pdf | Bu sirkülerimiz ile kısmi işletme döneminde, hem kendi kazancı hem de diğer faaliyet kazançlarına basit bir örnek (#5) verilmektedir.
2024-12.pdf | Bu sirkülerimiz ile indirimli kurumlar vergisi matrahının tüketilmiş olduğu, altı matrahlı vergilemeye bir örnek (#4) verilmektedir.
2024-11.pdf | Bu sirkülerimiz ile tüketilmemiş indirimli kurumlar vergisi matrahının üç matraha dağıtımına farklı bir örnek (#3) verilmektedir.
2024-10.pdf | Bu sirkülerimiz ile tüketilmemiş indirimli kurumlar vergisi matrahının üç matraha dağıtımına farklı bir örnek (#2) verilmektedir.
2024-9.pdf | Bu sirkülerimiz ile tüketilmemiş indirimli kurumlar vergisi matrahının üç matraha dağıtımına bir örnek (#1) verilmektedir.
2024-8.pdf | Bu sirkülerimiz ile bir önceki (2024/7) sirkülerimizde bahsedilen farklı hesaplama şekillerine değinilmekte ve bir değerlendirme yapılmaktadır.
2024-7.pdf | Bu sirkülerimiz ile 1-5 puan indirimli kurumlar vergisi uygulamasına kısaca değinilmektedir.