Vergi Denetimi ve Danışmanlığı

Vergi kanunlarının karmaşık bir yapıya sahip olması ve vergi mevzuatının sık sık değişmesi karşısında ihtiyaç duyulan bir danışmanlık hizmeti.

Tam Tasdik

Yıllık (gelir/kurumlar) vergi beyannameleriyle ekli mali tablo ve bildirimlerin, YMM tarafından incelenmesi ve sonuçların raporlanması.

Vergi İadesi

KDV, ÖTV ve diğer vergi kanunlarında yer alan iade raporlarının hazırlanması, iade süreçlerinin yönetilmesi.

Bağımsız Denetim

İşletmelerin finansal tablolarında yer alan bilgilerin doğruluğu, güvenilirliği ve gerçeği sağlıklı bir biçimde yansıtıp yansıtmadığı.

Vergi Teşvikleri

Hem bir şirket hem de bir ülke için yenilikçilik yoluyla büyüme ve gelişmenin başlıca bir unsuru olup desteklenen teşvik belgeli yatırımlar, araştırma ve geliştirme faaliyetleri.

İndirimli Kurumlar Vergisi

Teşvik belgeli yatırımlarda, Kurumlar Vergisi Kanununun 32/A maddesi kapsamında, tüm yönleriyle, çok özellikli hususları da içeren indirimli kurumlar vergisi hesaplanması

Enflasyon Düzeltmesi

Kazançlarını bilanço esasına göre tespit eden gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, 31.12.2023 ve devam eden tarihlerdeki mali tablolarını, V.U.K. Mükerrer 298/A kapsamında enflasyon düzeltmesine tabi tutmaları zorunludur.