Enflasyon Düzeltmesi Eğitimleri

Vergi Usul Kanununun geçici 33 üncü maddesi uyarınca 31.12.2023 tarihli bilançolar zorunlu olarak enflasyon düzeltmesine tabi tutulmuştur. Geçici vergi dönemleri itibarıyla uygulanması gereken (2024/I. geçici vergi döneminde uygulanmamıştır) enflasyon düzeltmesinin, en az 2027 yılına kadar her üç ayda bir yapılacağı anlaşılmaktadır. Vergi Usul Kanunu kapsamında yapılacak enflasyon düzeltmesi, vergi matrahlarınızı etkileyecek özellikte, geniş ve komplike bir konudur.


Enflasyon düzeltmesine-muhasebesine hazır mısınız? Biz, Atc Universe olarak, 2003 yıl sonu bilançolarından bu yana uzun yıllar kesintisiz kullanılan bir bilgisayar programının üreticisi olmanın gururuyla, enflasyon düzeltmesi konusunda tecrübelerimizi aktarmak, bilgilerimizi paylaşmak, şirketinizi enflasyon düzeltmesine hazırlamak üzere eğitimler düzenledik.

Genel Eğitim Bilgileri

Sadece 10 kişiyle yüz yüze yapılan ve belirilen şu konularda eğitim programlarımıza katılanların, detaylı sorularına yanıt verdik, kapsamlı örnekler üzerinde pratik yaptık, özelllikli konular için danışmanlık yaptık: Genel Bilgiler, Önceki Değerleme-Düzeltme & Benzerlikleri-Farkları, Muhasebe Kayıtları, R.O.F.M., Stoklar, Maddi Duran Varlıklar, Özkaynak Kalemleri, Yıllara Sâri İnşaat ve Onarma, Özellikli Durumlar ve Vergisel Yaklaşımlar

Güncel Eğitim Programı: Süreç tamamlanmış olup yeni eğitim organizesi yapılmayacaktır.

Yayınlar

Enflasyon düzeltmesi konusunda blog yazılarımız:
Enflasyon Düzeltmesinde Yeni Dönem Başladı. - Yeni Tebliğ Taslağı ne Getiriyor? - Fonların Dağıtılması, Riskler ve Rasyoların Bozulması

Eski Eğitim Materyalleri

Enflasyon düzeltmesi konusunda yaptığımız (monografi örnekleri ve sunumlar) eski eğitim materyallarine ulaşmak için aşağıdaki bağlantılara tıklayınız.
Monografi Örnekleri:
Stokların Düzeltilmesi - Arsaların Düzeltilmesi - Amortismana Tabi Kıymetlerin Düzeltilmesi - Yıllara Sâri İnşaat ve Onarma

Sunumlar:
Benzerlikler ve Farklar - Muhasebe Kayıtları - R.O.F.M. - Öz Kaynak Kalemleri - Yıllara Sari İnşaat ve Onarma - Özel Hesap Dönemi

Galeriler

Enflasyon düzeltmesi konusunda yaptığımız eski eğitici duyurulara topluca ulaşabilmeniz için bir galeri oluşturduk. Duyurular ve eğitim sırasında çekilen resimleri tetkik için aşağıdaki bağlantılara tıklayınız.
Eğitici Duyurular - Kurum içi - 1 Ekim 2023 - 18 Kasım 2023 - 2 Aralık 2023

Birlikte Düzeltelim, Özel Eğitim Talepleri

Enflasyon düzeltmesi ve denetimi konusunda hizmet teklifi alma veya özel eğitim taleplerinizi bize iletin, sizin ihtiyaçlarınıza yönelik olarak birlikte belirleyeceğimiz size özel eğitim programı yapalım veya düzeltme-denetim sürecinin ayrıntılarını konuşalım.
Talep Formu