Yönetim Danışmanlığı

İşletme sahip ve yöneticileri, günlük sorunlar ile uğraşırken uzun vadeli hedefler arasında zaman zaman durum tespit ve analizi yapma ihtiyacı hissederler. İşletmelerin, kendi yönetim süreçlerine eleştirel bir gözle bakmalarına, dışardan tecrübeli ve birikimli bir bakış açısı talep etmeleri daha rasyonel sonuçlara ulaştırır.


Yönetim yapısı ve işleyişinin, iş ahlakı ve etik değerlerin gözden geçirilmesi,

İş akış, katılım ve yetkilendirme, stratejik planlama ve yönetim süreçlerinin iyileştirilmesi,

Kurumsal hafızanın oluşması ve gelecek kuşaklara aktarılması, veri ve bilgi alt yapısının düzenlenmesi,

En uygun kontrol ve karar alma mekanizmalarının oluşturulması,

Liderlik, birlikte iş yapma potansiyellerinin, kritik performans göstergelerinin belirlemesi


Aile şirketlerinde; ölçek sorunlarının giderilmesi, aile-iş ilişkilerinin analizi ve yönetilmesi, yeni nesillerin işe adaptasyonu, stratejik yönetim yapısının kurulması.


İşveren marka ve imajının oluşturulması, insan kaynakları planlaması ve yönetimi, işe alım sisteminin kurulması, eğitim ve geliştirme, kariyer-ücret-performans yönetim sistemlerinin tasarlanması,