Yeniden Değerleme

Yeniden Değerleme
Yeniden Değerleme

Genel Bilgiler Tablosu
Boyut 355 KB
Versiyon 1.29.7.2023 (29 Temmuz 2023)
Sistem Windows 11-10 (x86-x64)
Yükleme Bölümü
   Bilgisayara İndir 
Son Sürümde Yapılan

2023/II. Geçici vergi dönemi için yeniden değerleme oranının belli olması üzerine program VUK Geçici 298/Ç madde uyarınca değerleme yapabilecek duruma getirildi.

Yönetici Notu

Bu uygulama; Vergi Usul Kanunu’nun Geçici 32. Maddesi uyarınca (gerektiğinde mükerrer madde 298/Ç ile birleşik olarak) yapılacak yeniden değerleme konusunda meslek mensuplarında yardımcı olma amacıyla geliştirilmiştir. Ek olarak Geçici 31. madde uyarınca tek seferlik ve Mükerrer 298/Ç Madde hükmü uyarınca sürekli yeniden değerleme için harici modüller de barındırmaktadır.

Genel Bilgi

Program ile değerlemeye tabi aktifler liste halinde dışarıdan kopyala-yapıştır yöntemiyle alınmakta, yeniden değerleme yapıldıktan sonra sonuç listeleri ve yevmiye kayıtları üretilmekte ve çalışmalar daha sonra tekrar kullanılmak üzere isteğe bağlı olarak saklanabilmektedir.

Program, zamanında ayrılmamış amortismanların ayrılmış sayılması için gerekli bir araç sağladığı gibi diğer işlemlerin de hızlı yapılması için toplu fonksiyonlar ve doğru yapılması için kontrol mekanizması barındırmaktadır.

Program ayrıca vergi avantajlarının da gösterildiği mini bir hesap makinesi, yurt içi üretici fiyatları endeksleri (Yİ-ÜFE), amortisman oranları gösterir dokuman ve kısa mevzuat bilgileriyle donatılmıştır.

Genel Görünüm

Dosyalarla Çalışma: Program girilen verileri yerel bilgisayara saklama ve hesaplama sonuçlarını tekrar üretme yeteneğine sahiptir. Bu amaçla "Yeni", "Aç" ve "Kaydet" düğmeleri kullanılmaktadır.

Nitelik Seçimi: İktisadi kıymetin niteliği bu düşey menü ile seçilebilmektedir. Seçime göre ilgili tekdüzen hesap adı hemen altında bulunan kutuda gösterilmektedir. Niteliği bu şekilde belirlenen kıymetlerin liste halinde girebilmesi için ızgara kontrolü bağlantılı olarak değişmektedir. Bu kısımda, beş farklı liste formatı da mükellefe özel özelleştirilebilir biçimde sunulmaktadır.

Veri Giriş Izgarası: Kıymetlerin liste halinde girebilmesi için geliştirilmiştir. Excel veya başka platformlardan kopyala-yapıştır yapılabilir veya elle tek tek giriş de yapılabilir. Bu liste üzerinde toplu işlemler (tüm kıymetlerin faydalı ömürlerinin ve amortisman yöntemlerinin değiştirilmesi, 7144 Sayılı Kanun uyarınca Mayıs 2018 döneminde yeniden değerleme yapılıp yapılmadığı, taşıtların binek oto olup olmadığı, binek oto ise amortisman kısıtlaması için ÖTV ve KDV kayıt yöntemleri yahut ikinci el olup olmadığı) veya tüm listenin boşaltılması yapılabilir.

Girişlerin Kontrolü: Veri girişlerinin, iktisap tarihi, amortisman rakamlarının doğruluğu, 7144 sayılı Kanundan yararlanma durumu vb. açılardan bariz bir hata olup olmadığı konusunda kontrol edilebilme olanağı mevcuttur.

Amortisman Hesaplama: Girilen kıymetlerin birikmiş amortismanları otomatik hesaplanabilmektedir. Böylece amortisman ayrılmamış dönemlerin ayrılmış sayılması daha kolay mümkün hale getirilmiştir. Binek oto kıst dönem amortisman uygulamasına dair anlık bilgi verilmektedir.

Çalışma Sonuçları

Yeniden Değerleme Listesi: Yapılan yeniden değerlemenin detayları (eski değerler, yeni değerler, artış vb.) liste halinde gösterilmektedir. Listenin son sütunu üzerine gelindiğinde seçilen satırdaki kıymete ilişkin vergi de anlık bilgi olarak gösterilmektedir. Bu liste, tebliğ taslağı ekine uygun olarak Excel`e ihraç edilebilmekte, yazdırılabilmekte veya ".pdf" dosya olarak saklanabilmektedir.

Beyan ve Ödeme Bilgileri: Yeniden değerleme sonunda verilecek beyanname bilgileri ve ödenecek vergi tutarları ile taksit tarihleri ekranda iki iç pencere içinde gösterilmektedir. Bu rakamları tüm işletme veya aktif liste üzerinde iki farklı şekilde görmek mümkündür.

Vergi Avantajları: Normal şartlarda, asgari vergi avantajı seçilen yıllık vergi tipine (gelir, kurumlar) göre hesaplanarak ekranda gösterilmektedir. Bu hesaplamanın yıllar itibarıyla detaylarına "Toplam KV/GV Avantajı" bağlantısına tıklayarak ulaşabilirsiniz. Varsayılan olarak gelir vergisi oranı %15 baz alınmış ve bu nedenle asgari nitelemesi yapılmıştır.

e-Beyanname Listesi: Yeniden değerlemeye tabi tutulan kıymetlerin listesi, e-beyanname programına aktarılacak dosya formatında üretilmektedir. "Excel`den Veri Al" düğmesiyle seçilen bu dosya vasıtasıyla liste kolayca e-beyanname içine aktarılmaktadır.

Envanter Defteri Listesi: Yeniden değerlemeye tabi tutulan kıymetlerin, envanter defterinde görülmesi gereken listesi, Excel belgesi formatında üretilmektedir.

Yevmiye Maddeleri: 2021 Yılı için yeniden değerleme sonrası yapılması gerekli yevmiye maddeleri tamamlandı. Seçilen tek kıymetin, a) 2022 ve daha sonra ki yıllarda amortisman kayıtları yapıldı, b) Satışı durumunda yapılması gereken yevmiye kayıtları da sunulmakta. Gösterilen yevmiye maddeleri Word`e, Excel`e ihraç edilebilir veya yazdırılabilir.

Amortisman Tablosu: Seçilen tek kıymetin yeniden değerleme işleminden faydalı ömrün sonuna kadar ayrılması gereken amortismanları bir tablo halinde üretilebilir.

Ek Donatılar

Kısa Mevzuat: Mevzuata ilişkin kısa hatırlatmalar için geliştirilmiştir.

Yİ-ÜFE: Yurt içi üretici fiyat endekslerini topluca bir arada görmek, hesaplamaları test etmek amacıyla konulmuştur. Bu listeyi Excel`e ihraç etmek mümkündür.

Amortisman Oranları: Gelir İdaresi Başkanlığının ".pdf" formatındaki listesi hatırlatma için konulmuştur.

Hesap Makinesi: Listelere yazılan kıymetlerden bağımsız olarak tek tek hesaplama yapmak amacıyla geliştirilmiştir. Bu kısımdaki vergi avantajlarının hesaplanmasında gelir vergisi oranı %15, kurumlar vergisi oranı da %23 olarak baz alınmış ve bu nedenle normal şartlarda asgari vergi avantalı olarak nitelendirilmiştir.