Telefon: +90 212 702 4550   WhatsApp: WhatsApp   E-Posta: Elektronik İleti

Teknoloji Çağındayız

Excel elimizin altında dursun elbette ama biz kendi yazılımımızı üretiyor ve paylaşıyoruz. Bir yanımız büyük veri, makine öğrenmesi, sezgisel zeka, yapay zekaya yöneliyor.

Kıdemli ve Enerjik

Geçmişten geleceğe bireylerin harmanlandığı ekibimizle, karmaşadan uzak, bilginin tecrübenin süzgecinden geçerek üretildiği, sınandıktan sonra kullanıma sunulduğu bir ortam.

Özelliklerimiz

Enflasyon Düzeltmesi, Mali Tablo Analizleri, e-Denetim, Yeniden Değerleme, Atc Tools gibi güncel mali konularda, mesleği-unvanı-yürüttüğü görev Yeminli Mali Müşavir, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir, Bağımsız Denetçi, Finansal Danışman olan kişilere yönelik olarak hazırlanmış, uygulama ve denetim için kullanımı kolay, pratik, Windows masaüstü bilgisayar programları.

resim 1

Planlama, tasarlama, sınama

Muhasebe sistemleri kurulum ve kullanım danışmanlığı

  • Bordro hizmetleri ve SGK bildirimleri
  • Finansal Tablo Raporlamaları
  • Maliyet Muhasebesi
resim 2

Ölçme, değerlendirme, yol gösterme

Ürettiğimiz "Mali Tablolar Analizi" programı ile dakikalar içinde işletmeniz hakkında bilgiye sahip olursunuz.

“Ölçemezseniz yönetemezsiniz” bugün hala geçerliliğini koruyan eski bir yönetim özlü sözüdür. Gelişen teknolojiye uyum içinde, yol gösterici, anlaşılabilir ve hızlı ölçümler.

resim 3

Teknoloji uyumlu çalışıyoruz.

Denetim, vergi alanında üretilmiş bulunan mevcut bilgisayar programlarını yetkinlikle kullanıyoruz. İhtiyaç duyduğumuz programları kendimiz planlıyor, tasarlıyor ve kodluyoruz. Mali konularda, 40'dan fazla windows masaüstü program üretmiş durumdayız. Örneğin;

  • Enflasyon Düzeltmesi
  • E-Denetim
resim 4

Kontrol et, önlem al, tekrar planla, uygula

Kamusal dış denetim alanında 40 yılı aşan bir tecrübe, özel sektörde yeni filizlenen bir potansiyel orman

Sadece kamu idaresi için değil işletme için de gerekli. Kalite süreçlerinde sürekli iyileşme amacıyla kullanılan bir yönetim metodunun (PUKÖ Döngüsü Planla, Uygula, Kontrol Et, Önlem Al) en önemli aşaması.

Tam Tasdik

Tam tasdik; Yeminli Mali Müşavirlerce, yıllık (gelir/kurumlar) vergi beyannameleri ile bunlara ekli mali tabloların ve bildirimlerin, denetim ilke ve standartlarına göre uygunluk yönünden incelenmesi ile sonuçların imza ve mühür kullanmak suretiyle raporlanmasını ifade eder.

Vergi İadesi

İadelerin hızlandırılması amacıyla, KDV, ÖTV ve diğer vergi kanunlarında yer alan düzenlemeler kapsamında iade uygulamasından yararlanılması için öngörülen şartları sağlayıp sağlamadıklarının tespit edilmesi ve sonucunda tasdik raporu düzenlenmesi.

Muhasebe

İşletmelerin kuruluşu, yönetimi, devir-birleşme-tasfiye süreçlerinde ticari muhasebe, yönetim muhasebesi, maliyet muhasebesi, finansal raporlama ve bütçeleme sisteminin oluşturulması, iyileştirilmesi ile sistemin etkin ve verimli çalışması konularında destek.

Yazılım

Güncel mali konularda, mesleği-unvanı-yürüttüğü görev Yeminli Mali Müşavir, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir, Bağımsız Denetçi, Finansal Danışman olan kişilere yönelik olarak hazırlanmış, uygulama ve denetim için kullanımı kolay, pratik, Windows masaüstü bilgisayar programları.