3084_haber.png

Anayasa Mahkemesi Kararı (E:2023/183, K:2024/94, T:4/4/2024)

Anayasa Mahkemesi Kararı (E:2023/183, K:2024/94, T:4/4/2024)

Ankara 8. Vergi Mahkemesi (E.2023/183, E2023/184) tarafından; matrah artırımında bulunulan dönemin incelenmesi üzerine sonraki dönemlere ilişkin olarak yapılan tarhiyatların kaldırılması talebiyle açılan davalarda itiraz konusu;
A. 3/6/2021 tarihli ve 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun’un 5. maddesinin (3) numaraları fıkrasının (e) bendinin birinci cümlesinin “Artırım talebinde bulunulan yılları izleyen dönemlerde yapılacak vergi incelemelerine ilişkin olarak artırım talebinde bulunulan dönemler için, sonraki dönemlere devreden katma değer vergisi yönünden…” bölümünde,
B. 11/5/2018 tarihli ve 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun’un 5. maddesinin (3) numaraları fıkrasının (e) bendinin birinci cümlesinin “Artırım talebinde bulunulan yılları izleyen dönemlerde yapılacak vergi incelemelerine ilişkin olarak artırım talebinde bulunulan dönemler için, sonraki dönemlere devreden katma değer vergisi yönünden…” bölümünde,
Yazılı kuralların Anayasa’nın 2., 10. ve 73. maddelerine aykırı olduğu ileri sürülerek iptalleri için başvurulmuştur.

Konuya ilişkin Anayasa Mahkemesi Kararı (E:2023/183, K:2024/94, T:4/4/2024 Resmi Gazetenin 14 Haziran 2024 tarih ve 32576 sayısında yayımlanmıştır.

Buna göre;
A. 3/6/2021 tarihli ve 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun’un 5. maddesinin (3) numaraları fıkrasının (e) bendinin birinci cümlesinin “Artırım talebinde bulunulan yılları izleyen dönemlerde yapılacak vergi incelemelerine ilişkin olarak artırım talebinde bulunulan dönemler için, sonraki dönemlere devreden katma değer vergisi yönünden…” bölümünün,
B. 11/5/2018 tarihli ve 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun’un 5. maddesinin (3) numaraları fıkrasının (e) bendinin birinci cümlesinin “Artırım talebinde bulunulan yılları izleyen dönemlerde yapılacak vergi incelemelerine ilişkin olarak artırım talebinde bulunulan dönemler için, sonraki dönemlere devreden katma değer vergisi yönünden…” bölümünün,
Anayasa’ya aykırı olmadıklarına ve itirazın REDDİNE 4/4/2024 tarihinde OYBİRLİĞİYLE karar verilmiştir.

Resmi Gazete