Enflasyon Düzeltmesi Sihirbazı

Enflasyon Düzeltmesi Sihirbazı
Enflasyon Düzeltmesi Sihirbazı

Genel Bilgiler Tablosu
Boyut 1,87 MB
Versiyon 7.27.5.2024 (22 Temmuz 2024)
Sistem Windows 11-10 (x86-x64)
Yükleme Bölümü
   Bilgisayara İndir 
Son Sürümde Yapılan

Yardım metinleri iyileştirildi. Final yevmiyeler iyileştirildi. VUK Sirküleri (Sıra No:170) ile ilan edilen ortalama ticari kredi faiz oranları işlendi. Excel kalıpları genişletildi. Amortisman kontrol tabloları iyileştirildi. Üç aylık olarak kodlanmış "Hareketli Ağırlıklı Ortalama" yöntemi altı aya genişletildi. Gerçek yöntemde stok alt detay sayısı 16.384 satıra çıkarıldı.

Yönetici Notu

Kuyumcular için enflasyon düzeltmesinde 20 yıldır kullanılan (TMG, Enflasyon isimli) programlarımızın güncel ve farklı (EnfJust 7.0) isimdeki sürümü olan bu program, 31.12.2023 tarihli bilançolarda ilk defa ve takip eden dönemlerde (30.06.2024) sürekli enflasyon düzeltmesi yapmak üzere satışa sunulmuştur. Özel hesap dönemi desteklenmektedir. "İşimiz çok, vaktimiz az" diyorsanız, bu program dengeleri değiştirebilir.

Genel Bilgi

EnfJust 7.0 Gerek sürekli enflasyon düzeltmesi yapan ve gerekse 31/12/2023 tarihinde ilk defa enflasyon düzeltmesi yapacaklar için üretilmiş olan bu program bu amaçla geliştirilmiş olan (2003 bilançolarının düzeltilmesinden bu yana kullanılan TMG ve Enflasyon isimli) programımızın güncel ve farklı isimdeki 7.0 sürümüdür.

Nasıl çalıştığı konusunda fikir edinmek için bu sayfanın başında (sağ tarafta) bulunan videoyu izlemenizi tavsiye ederiz.

Aralık 2021 Yİ-ÜFE rakamlarının açıklanmasıyla birlikte Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesiyle hüküm altına alınan "Enflasyon Düzeltmesi" şartları tekrar oluşmuştur. Ancak V.U.K.`na eklenen Geçici 33. madde ile uygulama 31/12/2023 bilançolarına kadar ertelenmiştir. Kuyumcular için ise her üç aylık vergilendirme döneminde enflasyon düzeltmesi yapılması zorunludur.

Veri Güvenliği

Program bir mükellefe ait tüm dönem bilanço ve düzeltme bilgilerini kullanıcının bilgisayarında tek yerel dosyada tutmaktadır. Böylece veri güvenliği riski sıfırlanmaktadır. Diğer yandan bu sayede mükellefin tüm dönemlerine ilişkin bilgilere hızlıca ulaşılmakta gerektiğinde önceki dönemden tüm bilançoyu veya bir ATİK hesabına ait listeyi devralma kolaylığı ek düğme ile sağlanmaktadır.

Düzeltme Hizmetleri

Vergi Usul Kanunu kapsamında yapılacak enflasyon düzeltmesi, vergi matrahlarınızı etkileyecek özellikte, geniş ve komplike bir konu.

Biz, Atc Universe olarak, 19 yıldan bu yana, bu amaçla kullanılan bilgisayar programının üreticisi ve 2023 yıl sonu için gözden geçirilmiş yeni versiyonu üretmiş olmanın haklı gururuyla, enflasyon düzeltmesi konusunda, şirketiniz nezdinde, tecrübelerimizi aktarmak, bilgilerimizi paylaşmak, enflasyon düzeltmesi sürecini baştan sonra tasarlamak, yönetmek ve tamamlamak üzere hazırız. Bu göreve talibiz.

Ek Çözümlerimiz

Enflasyon düzeltmesi ve EnfJust 7.0 programı hakkında her türlü soru, tartışma, teyit etme-onaylanma amacı, hata bildirimi, geliştirme önerisi vb. gereksinimleri için grubumuza https://chat.whatsapp.com/KgCdJV7X1nfJPo3wDvcsQN bağlantısını tıklayarak katılabilirsiniz.

Enflasyon düzeltmesi hakkında güncel eğitim planı ve eski eğitim materyalleriyle dokuman bilgilerine https://atcuniverse.com/ed-egitim bağlantısını tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Enflasyon Düzeltmesi Sihirbazı

Bu program; adım-adım enflasyon düzeltme sihirbazı olarak çalışır. “İleri” düğmesiyle sonraki ekrana geçer veya “Geri” düğmesiyle önceki ekrana dönersiniz. “En Başa” düğmesiyle en baştan başlarsınız.

Girilen ön bilançoda yer alan her bir parasal kıymetlerin özelliklerine göre detaylarının girişleri için özel ekranlar açılır ve hesaplama tercihleri kullanıcıya sorularak adım adım ilerlenir. Her bir bilanço kalemi için minimum 32 farklı detay, amortismana tabi kıymetler için 512 farklı detay girilebilmektedir. Bu kapasiteler düzeltmeye başlamadan önce kullanıcı tarafından farklı kademelerde (maksimum 4096 farklı detay ve amortismana tabi kıymetler için 32.767 farklı detay) seçilebilmekte ve süreç sırasında da sonradan artırılabilmektedir.

Sihirbaz aşağıdaki yetenekler ile donatılmıştır:
1) Muhasebe programlarıyla üretilen her türlü mizanı alt kıvrımlarıyla içeri aktarıp düzeltme ön bilançosunu oluşturur,
2) Parasal olan - parasal olmayan kıymet ayrımını otomatik yapar, bu kalemleri alt türlere ayırır,
3) Düzeltme katsayısı, taşıma katsayısı, basit ortalama, hareketli ağırlıklı ortalama, stok devir hızını, ayrılması gereken amortisman ve reel olmayan finansman maliyetini otomatik hesaplayabilir,
4) Haricen hazırlanmış listeleri kopyala-yapıştır yoluyla veya direkt Excel kalıbından okuyarak içeri alabilir,
5) Sıfırlanması gereken kalemleri kendi sıfırlar,
6) Yapılması gereken yevmiye kayıtlarını otomatik hazırlar ve gösterir,
7) Düzeltme sonrası değerleri muhasebe programına aktarma, “ebyn” programına bilançoyu otomatik aktarma ve genel raporlama için çıktılar üretebilir,
8) Girilen bilgileri kontrol edebilir, kıyaslama olanağı sunabilir, olması gereken amortisman tablolarını üretebilir.
9) Henüz gelmemiş dönemler için simülasyon moduyla enflasyon düzeltmesi yaparak size aksiyon fırsatı tanıyabilir.
10) Enflasyon düzeltmesi yapılmayan 2024/I. Geçici vergi dönemi için dönem amortismanları listesi üretebilir.
11) Enflasyon düzeltmesi yapılacak 2024/II. Geçici vergi döneminde altı aylık süre için enflasyon düzeltmesi yapabilir.
12) Özel hesap dönemleri kullanan mükellefler için enflasyon düzeltmesi yapabilir.

Diğer Bilgiler

Program hızlı ve pratiktir. Bilgisayarınızda ortalama bir Excel belgesi kadar (yaklaşık 1 MB) yer kaplar. Bununla birlikte olası tüm monografileri bu programla kolaylıkla, hızlıca çözebilirsiniz.

Ortak Nesneler: Program için, ön bilanço, bu dönem girişleri, birikmiş amortisman tablosu, dış listeden al-ver, stok giriş, yevmiye kayıtları, düzeltilmiş bilanço, ROFM, 258 Hs. İlk aşaması, vb. ortak işlemler için nesne yönelimli programlama mantığı ile çalışan nesneler üretilmiştir.

Veri giriş ekranlarının ortak özellikleri aşağıdaki gibidir:

1) Her bir ekran için o ekrana özel yardım desteği de sağlanmaktadır.

2) Her bir ekranın kontrol edilmeden geçilmesi veya hesaplama sonuçlarına elle müdahale edilerek değiştirilmesi de mümkündür. Çok ekstrem durumlar için konulmuş bu iki düğmenin kullanılması tavsiye edilmez!

3) Sadece gerektiğinde görülen gizli bir kontrol mekanizması bulunmaktadır. Ayrıca hesaplamaların kıyaslanması için eski usul bir hesap makinesi ile donatılmıştır.

4) O ekranda detayları girilen tek hesaba ilişkin yapılması gereken yevmiye kaydı anlık görülebilmektedir.

5) Ön bilançoda görülen tutar "Nakil" düğmesiyle detay tablosuna aktarılabilmektedir.

6) Hesaplamaya dair özet bilgi anlık olarak gösterilmektedir.

Stoklar: Stokların enflasyon düzeltmesi hesaplamaları için geliştirilmiştir.

Her bir stok detayı için düzeltme yöntemi a) Basit ortalama, b) Stok devir hızı / Hareketli ağırlıklı ortalama, c) Fiili giriş tarihi, kullanıcı tarafından seçildikten sonra o detay için varsa reel olmayan finansman maliyeti (ROFM) detay rakamları kullanıcıdan alınmakta ve düzeltme hesaplamaları yapılmaktadır.

Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler: ATİK enflasyon düzeltmesi hesaplamaları için geliştirilmiştir.

Her bir ATİK detayı için ön bilanço değeri, varsa yapılan yeniden değerleme, reel olmayan finansman maliyeti (ROFM), ön bilançoda görülen birikmiş amortismanların girişi ile bu dönem amortisman düzeltme hesaplamaları bu ekranda yapılmaktadır.

Birikmiş amortisman hesaplamaları (ön bilançoda bulunan rakam, taşınan rakam ve taşıma farkı, şimdi ayrılan ve toplam amortisman değeri), grup hesaplarının düzeltilmesi sonrasında sağlama amaçlı olarak kullanıcıya gösterilmekte ve son bir kontrol sağlanmaktadır.

Amortismana tabi iktisadi kıymetlerin listesi önceki dönemden aktarılabilir ayrıca dışardan içeri aktarılabildiği gibi yapılan hesaplamaların detayları liste halinde içerden de dışarıya aktarılmaktadır.

Diğer Parasal Kıymetler: Genel parasal kıymetlerin enflasyon düzeltmesi hesaplamaları için geliştirilmiştir.

Bu ekranlarda önceki bilançodan değişmeden gelen rakamların taşınma katsayısı ile taşınması ve bu dönem içinde kaydedilen girişlerin enflasyon düzeltmesine tabi tutulması işlemleri yapılmaktadır.

Düzeltme Sonrası: Şimdi veya daha önce enflasyon düzeltmesi uygulanmış bilançonun sonuç bilançosunu görmek veya düzeltme için yapılması gereken toplu yevmiye kayıtlarını görmek için kullanılan kısımdır. Düzeltilen bilanço Excel`e aktarılabilir, yazdırılabilir veya "*.pdf" formatında kaydedilebilir. Yapılması gereken toplu yevmiye kayıtları Word`e, Excel`e aktarılabilir veya yazdırılabilir.